Ασφαλής Είσοδος για Φοιτητές
Ασφαλής Είσοδος για Καθηγητές
Οδηγίες χρήσης: Σημείωση για τους φοιτητές:
  • Ορισμένοι φοιτητές αποτυγχάνουν στην ενεργοποίηση του λογαριασμού τους και παίρνουν το μήνυμα "Η ημερομηνία γέννησης δεν είναι καταχωρημένη στο σύστημα". Αυτό οφείλεται στο ότι η γραμματεία τους έχει καταχωρημένο μόνο το έτος γέννησής τους και όχι την πλήρη ημερομηνία. Σ' αυτή την περίπτωση να ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ για καταχώρηση της πλήρους ημερομηνίας γέννησης στη προσωπική σας καρτέλα.
  • Σε περίπτωση απώλειας των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, θα πρέπει και πάλι να απευθύνεστε στη γραμματεία σας για την απόκτησή τους.
Σημείωση για τους καθηγητές:
  • Για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης θα πρέπει απαραιτήτως να απευθυνθείτε στη γραμματεία του τμήματός σας.
  • Όσοι αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο πέρασμα βαθμολογιών διαβάστε τις ανανεωμένες οδηγίες χρήσης όπου περιγράφεται η αντιμετώπιση δύο σημαντικών προβλημάτων κατά την εισαγωγή της βαθμολογίας.